Provzdušňování: bez čeho se neobejdete?

Provzdušňování, nebo také aerace, je proces, při kterém dodáváme vzduch do méně okysličených vrstev materiálů. Může jít třeba o okysličování odpadních kalů v čistírnách odpadních vod, odchoven ryb nebo zahradních jezírek. Tápete, jaké zařízení k provzdušňování použít? My to víme!

Proč provzdušňovat?

V případě ČOV je provzdušňování kalu součástí biologického čištění odpadní vody, které následuje po jejím úvodním předčištění. Při něm je kal zbaven těch největších znečištění, jako jsou kusy odpadu z domácností, hygienické potřeby, písek, tuky a podobně. Princip biologického čištění spočívá v nastavení prostředí vhodného pro nitrifikační a denitrifikační bakterie, které se o toto čištění starají. Jejich množství záleží právě na kyslíku rozpuštěném v kalu.

Provzdušňování se ale netýká jen nádrží s odpadní vodou v ČOV: vzduch potřebujeme dostat také do nádrží, které fungují jako odchovny ryb, nebo do zahradních jezírek. Při provzdušňování se na dno nádrže vhání proud vzduchu, a to pomocí aeračních elementů nebo difuzorů. To jsou trubky nebo disky, které do vody vhání bublinky kyslíku. Kromě nich ale potřebujeme zařízení, které vzduch bude pohánět: řeč je o KOMPRESORU, nebo také DMYCHADLE.

Čím a jak pohánět vzduch?

Kompresory a dmychadla jsou stejně jako ventilátory zařízení pro přenos vzduchu. Mezi sebou se liší jen provozními tlaky, které při transportu vzduchu používají. Kompresor můžete běžně použít dvěma způsoby: buďto jako vývěvu s jejíž pomocí vytvoříte podtlak, který vzduch či jiné plyny odčerpává z uzavřeného prostoru, a vytváří tak částečné vakuum, nebo, a to je právě případ provzdušňování, jako dmychadlo, jehož prostřednictvím vytvoříte přetlak a vzduch naopak někam dodáváte.

Jaký typ dmychadla?

Existuje nepřeberné množství dmychadel, které můžeme na provzdušňování použít. Záleží vždy na účelu, tedy objemu nádrže či výšce hladiny v ní. Čím objemnější je nádrž, tím větší je tlak vody a tím silnější zařízení musíme použít.

Membránová dmychadla

Membránové lineární dmychadlo funguje na principu vibračního motoru. Kruhová membrána připevněná na kmitajícím jádru statické cívky se prohýbá střídavě na jednu a druhou stranu, a společně s jejím prohýbáním dochází k nasátí vzduchu na jedné straně a vytlačení vzduchu na straně druhé. Tento typ dmychadla se používá při provzdušňování malých domovních ČOV, akvárií, odchoven ryb a zahradních jezírek. Zkrátka u všech menších instalací domovního rázu a domácího hobby použití. Jde totiž o menší zařízení s nepříliš velkým průtokem. Největší výhodou membránových kompresorů je jejich univerzální použitelnost, dlouhá životnost, spolehlivost a významně levnější provoz oproti kompresorům s klasickými motorům, to díky nižší spotřebě elektrické energie.

TIP: Sháníte univerzálně použitelný a spolehlivý membránový kompresor? Právě takové pro vás máme

Lamelová dmychadla

Lamelový kompresor, použijeme-li ho jako dmychadlo,vyniká svou schopností vyvinout relativně velký tlak, například v porovnání s membránovými dmychadly či dmychadly s postranním kanálem. Celkově je toto výkonné zařízení dost robustní a jednoduše servisovatelné a navíc má i kompaktní rozměry. Typicky se používá na provzdušňování menších domovních ČOV, s kapacitou 50 až 100 EO.

Rootova dmychadla

Rootovo (někdy také Rootsovo) dmychadlo má dva speciálně tvarované rotory – slangově říkáme piškoty, které si můžete představit jako ozubená kola dopravující stlačený vzduch. Pracují na principu objemového čerpání, a jejich výhodou je to, že dosáhnou vysokého výstupního tlaku už při malých otáčkách. Stejně jako ostatní dmychadla se i ta Rootova nejčastěji používají při čištění odpadních vod na provzdušňování nádrží se splaškovou vodou. Tento úkol zvládají i u středních a velkých ČOV, ve velkých odchovnách ryb, a v lagunách o objemech tisíců kubických metrů, kde se voda skladuje před dalším zpracováním. Z hlediska tlaku patří ke středním rozsahům se 400 až 600 milibary, což většinou při provzdušňování postačuje do výšky hladiny 3 až 5 (teoreticky 4 až 6) metrů. V aplikacích, kde je i nejmenší Rootovo dmychadlo příliš velké, pak nastupují menší lamelová dmychadla.

Podle zažitého stereotypu jde v případě RD o hlučná zařízení, která se neobejdou bez odhlučňovacích zdí, s nimi se pojí problém přehřívání. Naše Rootova dmychadla ale tento mýtus boří! Zkonstruovali jsme pomaloběžné dmychadlo, u kterého zaručujeme chod mnohonásobně tišší, než u zařízení konkurence. Jak je to možné? Přesný princip najdete zde.

Dmychadla s postranním kanálem

Dmychadla s postranním (nebo také bočním) kanálem dopravují vzduch ne na základě principu objemového čerpání, jako tomu je u membránového, lamelového či Rootova dmychadla. Způsob, kterým toto dmychadlo pracuje, je založený na zvýšení rychlosti média, tedy vzduchu. Dva tlumiče instalované na sací a výtlačné straně zaručují kontinuální a tichý provoz. Jak pracuje se dozvíte v terminologii. 

Dmychadlo s postranním kanálem je relativně jednoduché (jen tvořeno jen motorem, na kterém je nasazené oběžné kolo) a ekonomické řešení. Pokud dodržíte podmínky používání (nesmí být překonán výstupní tlak povolený, jinak může dojít k poškození), je jednoduché na údržbu, nemá v podstatě spotřební díly. Je ideální volba, stačí-li naší aplikaci nižší výstupní tlak (dosáhne polovičních tlaků co Rootsovo, třetinových co lamelové dmychadlo). Stejně jako jiná dmychadla se používá pro provzdušňování v ČOV, odchovnách ryb a podobných nádržích.

Řešíte i vy provzdušňování? Máme vhodné dmychadlo i pro vás!