Ekvivalentní obyvatel (EO)

Ekvivalentní obyvatel (zkratka EO) je jednotka, která se využívá v oblasti čištění odpadních vod. Vyjadřuje průměrného člověka, který denně vyprodukuje 150 litrů odpadních vod a organické znečištění, které odpovídá 60 gramům BSK5 (biochemické spotřeby kyslíku).

Pomocí jednotky EO můžeme stanovit maximální denní množství organických látek, které je čistírna schopna z vody odstranit a tedy návrh potřebné kapacity ČOV pro konkrétní území. Podle kapacity čistírny se řídíme i při volbě nejvhodnějšího zařízení na odvodnění kalu.