Kal z ČOV

Kal je odpadní tekutina, která vzniká při procesu čištění odpadních vod v ČOV. Kal obsahuje veškeré fyzické, biologické i chemické znečištění z domácností i průmyslových provozů.

A jak přesně kal vzniká? Odpadní voda přitéká kanalizací do čistíren odpadních vod. Tam nejprve prochází mechanickým předčištěním. Na pásových filtrech či bubnových sítech se zde zachycuje štěrk, písek a tuky. Další krok je čištění biologické: ve vodě se při tomto procesu vypěstují vhodné bakterie, které „požírají“ ve vodě rozpuštěné pevné látky nečistot a následně je vylučují ve formě látek nerozpuštěných. Tyto pevné látky pak vytvářejí hustý kal.

Důležité odvodnění kalu pomocí různých druhů odvodňovacích zařízení. Úkolem těchto lisů je kal zbavit co největšího množství přebytečné vody. Touto cestou odvodněný kal má pak výrazně menší objem i hmotnost. Manipulace s ním i jeho likvidace jsou pak výrazně jednodušší i levnější.

Tip: Efektivní a ekonomické odvodnění kalu? Náš šroubový lis to umí.