Lamelový kompresor

Lamelový kompresor můžete využít dvěma způsoby: jako vývěvu s jejíž pomocí vytvoříte podtlak, které odčerpává vzduch či jiné plyny (kterých se chcete zbavit) z uzavřeného prostoru, a vytváří tak částečné vakuum, nebo jako dmychadlo, kdy jeho prostřednictvím vytvoříte přetlak a vzduch naopak někam dodáte (typicky u provzdušňování). 

V lamelovém kompresoru/vývěvě/dmychadle se točí rotor s drážkami, v kterých jsou lamely/destičky. Ty se vysouvají a tlačí či sají vzduch směrem k výstupu. Lamelový kompresor se nejčastěji používá jako vývěva pro vakuové aplikace, pro odsávání vzduchu. Jeho velká výhoda jsou jeho kompaktní rozměry a také schopnost vyvinout relativně velký tlak, například v porovnání s membránovými kompresory či kompresorem s postranními kanály. Toto zařízení je schopné vytvořit absolutní vakuum až 150 milibarů. Z hlediska tlaku je to velmi výkonné zařízení, průtoky jsou střední: maximum je okolo 120 kubíků.

Další výhodou je, že lamely vyrobené z grafitu mají samy o sobě dobré kluzné vlastnosti, není tedy nutné používat mazivo, které by mohlo narušit čistotu vzduchu a vlastně celého procesu. Celkově je toto výkonné zařízení dost robustní a jednoduše servisovatelné.

Kromě klasického použití na provzdušňování menších a domovních ČOV (s kapacitou 50 až 100 EO) najdou lamelové kompresory využití také ve vypírkách (čistících stanicích) odpadních plynů z komínů a spaloven a pak v množství vakuových aplikací, jako jsou spínací systémy na obráběcích strojích, vakuové stoly, odsávání, průmyslové vysavače a podobně.

Lamelové kompresory a vývěvy řady BACCA jsou ideální pro trvalý provoz v různých průmyslových aplikacích.

Zjistěte, jaké jsou další jejich výhody, nebo rovnou lamelový kompresor poptejte.