Domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod jsou určené k mechanickému a biologickému čištění komunálních odpadních vod z jednotlivých rodinných domů, chalup, chat a dalších rekreačních objektů, jako jsou kempy, penziony nebo třeba domy s pečovatelskou službou pro seniory. Fungují na stejném principu jako běžné velké ČOV, s tím rozdílem že obsluhují množství vyprodukované odpadní vody odpovídající počtu od 5 až do 100 ekvivalentních obyvatel.

Nevýhodou těchto malých domácích čistíren odpadních vod je právě jejich velikost. Platí zde rovnice, že čím menší ČOV, tím méně stabilní kal. K velkým výkyvům dochází třeba při čištění potrubí louhem, nebo mimo rekreační sezónu, kdy v čistírně není dostatek kalu pro přežití bakterií, které se starají o biologické čištění vody. Minimálně jednou ročně by každý majitel domovní čistírny odpadních vod měl provést akreditovaný odběr vzorku vody a zaručit určitou kvalitu výstupní vody.