Přečerpávání odpadních vod

Přečerpávání odpadních vod je proces dopravy odpadní vody z domácností a provozů, které se nachází na místech, ze kterých není možné vodu svádět do čistírny přes kanalizační síť gravitací. K přečerpávání se používají k tomu uzpůsobené přečerpávací stanice, které se nachází buďto u jednotlivých, o samotě stojících domů, nebo jednu takovou stanici sdílí skupina domů v obci. Při přečerpávání se pak splašková voda tlakovými čerpadly žene na příslušnou nejbližší ČOV.