Jak dostat kaly z ČOVky? Kalová koncovka se vejde i do kontejneru

S tím, jak rostou obce a města, se zvyšují i nároky na čistírny odpadních vod. Brzy tak můžou jejich provozovatelé narazit na ekonomické i technické komplikace. Jednou z nich je také zpracování kalů. Jak se na rozšíření připravit? Kde je možné ušetřit? A co dělat, když nemáte dostatečný prostor? Podrobněji jsme se na to podíváme v následujícím textu.

Co takové rozšíření stávajícího systému ČOVky může znamenat v praxi? Například zvětšení sedimentačních nádrží a kalojemů nebo pořízení vlastní kalové koncovky. Většina menších systémů čistíren odpadních vod podle naší zkušenosti totiž nemá vlastní odvodňovací technologie. Jsou tak závislé při odvodňování nebo vyvážení kalů na externích společnostech. S nárůstem provozu se tento přístup může stát ale velmi finančně náročný.

Dobře vybraná kalová koncovka sníží náklady provozu na třetinu

Přitom investice do vlastní kalové koncovky se může obcím rychle vrátit. Sníží totiž provozní náklady čističky a provozovatelé se zároveň vyhnou rozšíření kalojemu. Krásně to ukazuje příklad Přerova nad Labem. Obec vsadila na odvodňování pomocí šroubového lisu. Množství vyváženého kalu se snížilo o 65 % a náklady na jeho odstranění klesly na třetinu. Investice do nového odvodňovacího zařízení se obci vrátila za jeden rok a od té doby přináší do obecního rozpočtu obrovské úspory.  

Odvodnění kalů je tedy dobrá cesta ke snížení nákladů na provoz ČOVky. Důležité je ale vybrat správnou technologie a zařízení správně dimenzovat. Výpočty projektantů se zakládají především na počtu obyvatel, které budou čističku využívat. Odborně se tomu říká ekvivalent obyvatel. Odvodňovací zařízení by mělo zvládnout současnou produkci kalů obce a mít dostatečnou rezervu pro její další rozvoj. Zároveň by ale nemělo být nepromyšleně veliké. Zbytečně by se tak zvedly nároky na jeho provoz i servis.

Pro spolehlivé odvodňování kalů musíte splnit několik podmínek

Ať už zvolíte jakoukoli odvodňovací technologii kalové koncovky, je důležité myslet na to, že podmínky spolehlivého provozu jsou závislé na několika faktorech.

Odvodňovací stroje potřebují prostor. Bezpečně dostupná pro pravidelné kontroly i jejich provoz musí být jejich klíčová místa jako je například rozvaděč, polymerizační stanice, míchací komora nebo výstup sušiny na konci odvodňovacího stroje. 

Instalaci stroje může zkomplikovat vzdálenost od zdroje elektřiny, vody i kalojemu. Při projektování nebo rozšiřování čističky je na to třeba myslet. 

Vylisovaný kal musí dopravník dostat do připraveného kontejneru na odpadní sušinu. Na všechny tyto části skládačky je potřeba přesně dané místo, aby vše dobře fungovalo. 

Samotné odvodňovací zařízení musí provozovatelé umístit pod střechu, která stroje i jejich elektroinstalaci ochrání před nepřízní počasí. Teplota v místnosti nesmí klesnout pod 4 °C. V opačném případě by voda při zastavení provozu mohla zamrznout.  

Nejčastěji tak instalujeme kalové koncovky přímo ve vnitřních prostorách čistíren odpadních vod. Spolu s odvodňovacím šroubovým lisem je na stejném místě i polymerizační stanice a dopravník, který dostane vysušený kal do kontejneru. 

Kolik tedy bude potřebovat provozovatel ČOVky místa? Každá instalace je unikátní a díky modularitě technologie jsme hodně flexibilní. Při umístění našeho nejmenšího odvodňovacího lisu MP-DW-131 s délkou 2,2 m a šířkou 0,6 m v kombinaci s polymerizační stanicí ASP220/110 by postačovala i plocha 4 x 2 metry. 

Problém s místem může vyřešit zateplená kontejnerová buňka

I v případě, že přímo v čistírně odpadních vod nemáte dostatek místa, se kalové koncovky nemusíte vzdát. Polymerizační stanice, šroubový odvodňovač a dopravník včetně kompletní elektroinstalace a v různých specifikacích dokážeme doručit i v kompaktním podání. Konkrétně v zateplené kontejnerové buňce. 

Pro provozovatele ČOVky to má řadu výhod. Celý kontejner předem připravíme v naší výrobní hale v Borotíně. Postavit ho můžeme téměř na jakýkoli pevný a rovný povrch. A úplné zařízení pak přímo na místě napojíme na zdroj vody, elektrické energie a předpřipravený přívod kalu a odtok filtrátu. Je to podobné jako u počítačů a zařízení se systémem „plug and play“.  Po připojení je celé zařízení hned připravené k provozu. 

Kontejnerová kalová koncovka je ideální řešení pro případy, kdy nemáte dostatek vnitřního prostoru, celou technologii si potřebujete vyzkoušet nebo třeba řešíte náhlý výpadek svých stávajících zařízení. 

Zaměření se na zpracování a likvidaci kalů může být první důležitý krok k zefektivnění provozu čistírny odpadních vod. My s ním máme léta zkušeností a rádi vás celým procesem provedeme. Můžete se ozvat hned