Odkalení ČOV

Během provozu všech ČOV postupně zvyšuje objem kalu, tedy husté odpadní tekutiny, která v sobě nese veškeré částice nečistot. V momentu, kdy je nádrž nebo komora určená na sběr kalu po určitou hranici pná, je nutné kal odčerpat a odvézt, nebo odvodnit pomocí odvodňovacího zařízení. Nádrž, ve které s kal hromadí, by se měla pravidelně provzdušňovat, aby nedocházelo k zahnívání nasbíraného kalu.

Odvodňovat kal na místě, nebo jej odvážet v původním stavu? Na tuto otázku odpovídáme v tomto článku.