Odvodňujeme kal z průmyslové odpadní vody

Podnikáte v oblasti potravinářství, papírenství nebo úprav kovu? Určitě i vy řešíte otázku čištění odpadních vod, které váš průmyslový provoz produkuje. Pokud znečištěnou průmyslovou odpadní vodu čistíte ve vlastní čistírně, neobejdete se bez zařízení na odvodňování kalu. Nejlépe takové, které bude efektivní, úsporné a investice do něho se vám vrátí už během několika měsíců. Šroubový (šnekový) lis tyto požadavky beze zbytku splňuje.

Průmyslové odpadní vody a jejich specifika

Znečištěnou vodu ve velkém produkuje nejedno průmyslové odvětví:

  • Potravinářské provozy – pivovary, mlékárny, sýrárny, producenti vína, masokombináty, kafilerie, zpracovatelé ovoce a zeleniny.

  • Provozy, které zpracovávají a recyklují použité fritovacích oleje.

  • Průmyslové prádelny a myčky aut a nákladních vozů.

  • Povrchové úpravny kovů: galvanovny, zinkovny.

  • Petrochemické průmyslové provozy.

  • A mnoho dalších…

Charakter a míra znečištění průmyslové odpadní vody závisí na konkrétním druhu průmyslu a technologiích, které se při výrobě používají. Průmyslová odpadní voda vzniká z technologické vody, která se používá přímo ve výrobě, třeba jako oplachová voda. Průmyslové provozy, zvláště ty potravinářské, znečištěnou průmyslovou odpadní vodu často čistí ve vlastních čistírnách odpadních vod, které budují ve své blízkosti.

Odvodňování: redukce objemu na maximum

Kal, který průmyslové provozy produkují, pak můžeme rozdělit na primární, který pochází přímo z procesu (jde například o sedimenty právě ze zmiňovaných oplachů), a na sekundární, který pochází až ze samotné čistírny, kde se průmyslová odpadní voda zpracovává. Při odvodňování jde o to, zbavit odpadní kal co největšího množství přebytečné vody a získat výsledný materiál s co nejvyšším poměrem sušiny a co nejmenším objemem. Čím více kal odvodníte, tím vyšší obsah sušiny bude ve výsledném produktu, tím větší bude redukce objemu oproti původnímu tekutému stavu a tím více peněz, starostí a úsilí ušetříte na odvozu materiálu.

Pomocí odvodňovacího šroubového lisu dokážete zásadním způsobem změnit objem vody v kalu: z původních 2 % získáte ve výsledném odvodněném kalu třeba 15 % sušiny. Pro laika možná tato čísla nemusí vypadat nijak závratně, v reálu ale zásadní jsou: jde o 87% redukci objemu kalu. Výsledek? Zaplatíte za odvoz pouhé desetiny původního množství kalu.

Šnekolis odvodňuje efektivně a úsporně

Na co byste při hledání vhodného zařízení pro zpracování odpadní vody neměli zapomínat? Rozhodně je to spotřeba energie. Narozdíl od jiných odvodňovacích zařízení tady má šnekolis velkou výhodu: je energeticky úsporný, v porovnání třeba s odstředivkou až desetinásobně. A vezmete-li v úvahu současnou situaci na trhu s energiemi, platí to dvojnásob.

Centrifuga nebo šnekový lis? Sepsali jsme pro vás detailní porovnání.

Výsledky odvodnění kalu ale nezávisí na principu, na kterém zařízení pracuje. Záleží hlavně na stabilitě a kvalitě kalu. Právě průmyslová odpadní voda má často specifické nároky: odvodnit „komplikovaný“ kal například z mlékáren, který obsahuje velký podíl tuku, nebo kal nasycený chemikáliemi, může být náročnější, a to bez ohledu na využité zařízení. Výsledek odvodnění také ovlivňuje použitý polymer, který  se do kalu rozmíchává v polymerizační stanici a funguje jako flokulant, a také na mineralizaci kalu.

Odolný díky karbidu wolframu

V některých průmyslových aplikacích si musí odvodňovací zařízení poradit s agresivnějšími kaly, než jaké vznikají na ČOV, které zpracovávají odpadní vodu z domácností. Odpadní voda hlavě z petrochemického průmyslu nebo při povrchové úpravě kovů v galvanovnách a zinkovnách obsahuje abrazivní částice, které mohou odvodňovač poškodit. Závitnici a další vnitřní díly v našem šnekovém lisu jsme proto opatřili úpravou z karbidu wolframu s vysokou tvrdostí, který je otěruvzdorný. 

Servis a údržba bez starostí

Pokud máte dobře zaškolenou obsluhu, která dodržuje předepsané postupy práce a nezanedbává běžnou denní údržbu, můžeme šroubový lis označit za v podstatě bezúdržbový. Šnekolisy bez nutnosti větších zásahů a oprav zvládají až deset let provozu, což je asi 12 až 15 tisíc provozních hodin. Při preventivních generálních opravách pak není těžké jednotlivé součástky vyměnit přímo na místě. Jednodušší opravy, rozebrání zařízení a výměnu provozních dílů navíc podle návodu zvládne i obsluha ČOV nebo laik s technickým myšlením.

Kompaktní šnekolis umístíte téměř kamkoliv

Šroubový lis je (v porovnání s ostatními odvodňovacími „dinosaury“) kompaktní zařízení, které se dá pohodlně umístit i na omezený prostor menších průmyslových provozů. Můžete jej instalovat kamkoliv, kde to umožňují okolní podmínky. Hlučnost a vibrace jsou u tohoto zařízení téměř zanedbatelné a pohybují se okolo 60 až 70 dB. V blízkosti jedoucího šroubového lisu je možné se pohybovat bez ochrany sluchu a komorně komunikovat. Jediným hlučnějším elementem je oplachování stroje.

Náš šnekový lis vyrábíme od roku 2014 a dodáváme ho hlavně na menší a střední čistírny.

Přesvědčily vás jeho výhody? Ozvěte se nám a přizpůsobíme zařízení pro odvodňování kalu přesně na míru vašemu podnikání.