Dmychadlo s postranním kanálem 

Dmychadla s postranním (nebo také bočním) kanálem můžete použít jak pro vytváření vakua, tak přetlakového vzduchu. Toto dmychadlo dopravuje vzduch ne na základě principu objemového čerpání, jako tomu je u membránového, lamelového či Rootova dmychadla. Způsob, kterým toto dmychadlo pracuje, je založený na rychlostním principu, tudíž zvýšení rychlosti média. Dva tlumiče instalované na sací a výtlačné straně zaručují kontinuální a tichý provoz. 

Jedná se o kompresorové kolo roztáčené motorem. Pracuje na principu otáčení lopatkového oběžného kola  uvnitř pevného statoru. Vzduch se nasává do „kapes“, které jsou mezi lopatkami a statorem, postupně se stlačuje a při rotaci se pomocí odstředivé síly vyfukuje ven. Ke stlačení rotujícího vzduchu dochází ve speciálně tvarované kompresní komoře, takzvaném bočním kanále, podle kterého získalo dmychadlo svůj název.

Dmychadlo s postranním kanálem je relativně jednoduché (jen motor na kterém je nasazené oběžné kolo) a ekonomické řešení. Pokud jsou dodržené podmínky používání (nesmí být překonán výstupní tlak povolený, jinak může dojít k poškození), je jednoduché na údržbu, nemá v podstatě spotřební díly. Ideální, stačí-li naší aplikaci nižší výstupní tlak (dosáhne polovičních tlaků co Rootovo, třetinových co lamelové).

Stejně jako jiná dmychadla se používá pro provzdušňování v ČOV, odchovnách ryb a podobných nádržích. Typické je použití tohoto dmychadla pro průmyslové vysavače a vakuové manipulátory.

Podívejte se na naši nabídku dmychadel s postranním kanálem.