KALOVÝ KOLÁČ

Kalový koláč je tuhá složka, která se oddělí z vysráženého kalu při technologickém procesu odvodňování. Cílem moderních odvodňovacích technologií je, aby se v kalovém koláči zvýšil podíl sušiny a došlo tím k co největší redukci výsledného objemu. Jednoduše řečeno - jde o to, aby se kal stal kompaktní pevnou hmotou, která umožní co nejsnazší a nejlevnější manipulaci, přepravu a následnou likvidaci.

Právě redukce objemu kalu je nejvýhodnější přímo v místě jeho vzniku, tedy na ČOV. Znamená totiž výrazně nižší cenu za odvoz menšího objemu kalu. Investice do odvodňovacího zařízení se vyplatí i malým obecním čistírnám odpadních vod.

Zajímá vás téma kalového koláče blíže? Problematiku jsme detailně rozebrali na našem blogu.