Rootovo dmychadlo

Rootovo (někdy také Rootsovo) dmychadlo, původně anglicky Root’s blower, je pojmenováno podle svého vynálezce. Tento typ dmychadla má dva speciálně tvarované rotory – slangově říkáme piškoty, které si můžete představit jako ozubená kola o třech zubech, jenž se bez dotyku točí vedle sebe a dopravují stlačený vzduch. Pracují na principu objemového čerpání, a jejich výhodou je to, že dosáhnou vysokého výstupního tlaku už při malých otáčkách.

Navíc při jeho chodu nedochází k dotyku pístů, nevyžadují mazání a dopravované médium není znečišťováno mazivem a otěrem (bez maziva mimochodem fungují i lamelové a membránové kompresory). Mazání sice potřebují, kromě rotorů se v nich nachází i klasický ozubený převod, který je v olejové vaně. Ten ale není v prostoru čerpání, takže olej se nedostává do média (vzduchu).

Stejně jako ostatní dmychadla se i ta Rootova nejčastěji používají při čištění odpadních vod na provzdušňování nádrží se splaškovou vodou. Tento úkol zvládají i u středních a velkých ČOV, ve velkých odchovnách ryb, a v lagunách o objemech tisíců kubických metrů, kde se voda skladuje před dalším zpracováním. Z hlediska tlaku patří ke středním rozsahům, se 400 až 600 milibary, což většinou při provzdušňování postačuje do výšky hladiny 3 až 5 (teoreticky 4 až 6) metrů. V aplikacích, kde je i nejmenší Rootovo dmychadlo příliš velké, nastupují pak lamelová dmychadla.

Čím jsou naše Rootova dmychadla jiná? U jiných výrobců je indukční motor v dmychadle poháněný přes řemen, který zrychluje otáčení rotoru oproti motoru. Rozdíl je zejména v otáčkách: naše dmychadla jsou pomaloběžná, točí se stejnými otáčkami jako motor samotný. Samotná existence řemenového převodu pak způsobuje dodatečné nutnosti servisování a údržby, než když tam žádný řemen není a hřídel dmychadla je přímo poháněná přes spojku.

Absence řemenu také znamená, že naše dmychadlo tiché a dá se umístit na ČOV do zděné budovy bez odhlučňovacích zdí či krytu, ve kterých se navíc kumuluje teplo a může docházet k přehřátí bez chlazení či odvětrávání. Hlučnost našeho dmychadla je mezi 60 až 70 dB. Oproti zažitému stereotypu, že tento typ dmychadel je hlučný, tak můžeme zaručit chod mnohonásobně tišší, než naše konkurence.

Spolehlivé Rootovo dmychadlo s tichým provozem dodáme i vám.

Podívejte se na naši nabídku dmychadel.